kurzy

vzdelávacie kurzy nielen pre uchádzačov o zamestnanie

„ABC Asistentky – Asistenta manažéra“ /Administratívny pracovník

150 hodín/15 pracovných dní

Špecializované manažérske kompetencie

Kurz pozostáva z teoretických a praktických častí, ktoré účastníkom umožnia nadobudnúť vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu asistentky – asistenta manažéra. Cieľom kurzu je stať sa úspešnou asistentkou – asistentom manažéra a byť neoddeliteľnou súčasťou podniku.

Obsah kurzu:

 • Komunikácia ako základ osobného a profesionálneho prejavu                                    20h/60min
 • Efektívna telefonická a emailová komunikácia                                         10h/60min
 • Firemná komunikácia a firemná kultúra                                                       20h/60min
 • Prijímanie, spracovanie, odovzdanie a vyhodnotenie informácií      30h/60min manažérovi a klientovi
 • Realizácia stanovených úloh (time manažment)                                           20h/60min
 • Zvládanie pracovného tlaku (stres manažment, krízový manažment) 20h/60min
 • Zvládanie konfliktných situácií a klientov, psychohygiena               20h/60min
 • Pracovná a životná rovnováha – life balance               10h/60min

Po úspešnom ukončení kurzu bude účastníkom odovzdané Osvedčenie o absolvovaní kurzu „ABC Asistetky – Asistenta manažéra“.

 1. „Obchodná zástupkyňa – Obchodný zástupca“  150h/15 pracovných dní

Osobnostný rozvoj

Kurz pozostáva z teoretických a praktických častí zameraných na predajné zručnosti a komunikáciu s klientom.

Cieľom kurzu je stať sa úspešným obchodným predajcom, dokázať efektívne uplatniť nadobudnuté vedomosti a schopnosti, potrebné pre uplatnenie sa vo svete obchodu.

Obsah kurzu:

 • Typológia predajcu a zákazníka                                                          10h/60min
 • Obchodná a sociálna komunikácia                                                    20h/60min
 • Prezentačné zručnosti                                                                            10h/60min
 • Asertívna komunikácia obchodného sveta                                  10h/60min
 • Zvládanie stresu a krízových situácii v obchodnom svete    10h/60min
 • TIME manažment predajcu                                                                   10h/60min
 • Rafinované obchodné techniky                                                          20h/60min
 • Techniky vedenia úspešných obchodov                                        20h/60min
 • Techniky stratégie a psychológia moderného predaja           20h/60min
 • Úspešné uzavretie predaja a kariérny rast                                    10h/60min
 • Etika v obchodnom svete                                                                       10h/60min

 

Po úspešnom ukončení kurzu bude účastníkom odovzdané Osvedčenie o absolvovaní kurzu „Obchodná zástupkyňa – Obchodný zástupca“.

 1. „Vizážistka – vizážista“ /Beauty služby       130h/13 pracovných dní

Kurz pozostáva z teoretických a praktických častí, zameraných na profesionálne líčenie/make – up  a nechtový dizajn. Cieľom kurzu je osvojenie a efektívne využitie nadobudnutých techník moderného sveta krásy, potrebných pre úspešné podnikanie v profesionálnom odbore vizážistky.

 • Základy podnikateľskej činnosti                                                                     5h/60min
 • Základy marketingu (ako sa predať a ako byť úspešný)                      5h/60min
 • Základy pracovného práva                                                                                5h/60min
 • Vznik a vývoj moderného líčenia                                                                    5h/60min
 • Starostlivosť o pleť                                                                                                5h/60min
 • Denné líčenie                                                                                                         10h/60min
 • Biznis líčenie                                                                                                          10h/60min
 • Večerné                                                                                                                    10h/60min
 • Farebná typológia                                                                                                  5h/60min
 • Manikérske služby v skratke                                                                         10h/60min
 • Starostlivosť o ruky (kúpele, masáže, masky, zábaly)                          5h/60min
 • Ošetrovanie nechtov (manikúra, leštenie, lakovanie)                          5h/60min
 • Tvarovanie nechtov (francúzska manikúra, lepenie umelých nechtov, gélové nechty)                                                                                                                      30h/60min
 • Zdobenie nechtov (maľovanie, nail art)                                                    20h/60min

Po úspešnom ukončení kurzu bude účastníkom odovzdané Osvedčenie o absolvovaní kurzu

„Vizážistka – vizážista“.

 1. Personálny manažment                                      80 h/8 pracovných dní

Špecializované manažérske kompetencie

 

Kurz  pozostáva z teoretických poznatkov , ktoré sú  orientované do konkrétnych pracovných situácii, prípadových štúdií a samotnej simulácie personálnej manažérky – manažéra.

 • Efektívna komunikácia základ úspešného rozhovoru                               16h/60 min
 • Zručnosti pre vedenie pohovoru                                                                          16h/60 min
 • Hodnotiace a rozvojové centrum – Assessment a Development Centrum                                                                                                                                                            16 h/60 min
 • Koučing – Vedenie zamestnancov                                                                     16 h/60 min.
 • Zvládanie záťažových situácii – osobná a pracovná rovnováha           16 h/60min.

Po úspešnom ukončení kurzu bude účastníkom odovzdané Osvedčenie o absolvovaní kurzu „Personálny manažment“. Možnosť zamestnať sa  v personálnych agentúrach a administratíve.

 

 1. Rozvoj zručností uchádzačov o zamestnanie             60 h/ 6 pracovných dní

Kurz pozostáva z teórie a praktických cvičení zameraných na komunikáciu a prezentačnú  zručnosť.

 • Základy komunikačných zručností                                                             20 h/60min
 • Právne a sociálne minimum                                                                            16h/60 min
 • Psychológia práce                                                                                               10h/60 min
 • Príprava na pracovný pohovor                                                                      14h/60 min

 

Po úspešnom ukončení kurzu budú účastníkom odovzdané osvedčenia o absolvovaní kurzu „Rozvoj zručností uchádzačov o zamestnanie:“

 1. Kurz „Finančná gramotnosť a finančné vzdelávanie“    80h/ 8 pracovných dní

Kurz finančnej gramotnosti a finančného vzdelávania je zameraný na sebauvedomenie životných rozhodnutí spojených s finančnou situáciou. Kurz sa zameriava na orientáciu sa vo finančných aktivitách bežného života. Cieľom je pozdvihnúť povedomie finančnej gramotnosti, naštartovať vlastný finančný projekt – plán .

 

 • Nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie, finančná gramotnosť                                                                                                                                                                   10h/60 min
 • Určiť základné pravidlá riadenia vlastných financií, Peniaze a domácnosť                                                                                                                                                          10h/60min
 • Práca, príjem, peniaze                                                                                             10h/60 min
 • Moje hospodárenie                                                                                                   10h/60 min
 • Banka, nebankovka, úver                                                                                       10h/60 min
 • Čo je rozpočet ?                                                                                                          10h/60 min
 • Finančné ciele, plánovanie, dosiahnutie, krok po kroku                        20 h/60 min

Po úspešnom ukončení kurzu účastníkom budú odovzdané osvedčenia o absolvovaní kurzu „Finančná gramotnosť a finančné vzdelávanie“.