Štúdium na Polonia Univesity (Akademia Polonijna)

Akademia Polonijna v spolupráci s našou organizáciou poskytuje vzdelávanie v rôznych odboroch bakalárskeho, magisterského a inžinierského stupňa štúdia.

Spolupráca pozostáva z poskytovania konzultácií, prednášok a seminárov vo všetkých odboroch Akadémie na území SR. Je určená pre všetkých študentov Akadémie zo Slovenska . Vzdelávanie v nasledujúcich oblastiach a odboroch

Vzdelávanie v nasledujúcich oblastiach vzdelávania a odboroch:

OBLASŤ SOCIÁLNYCH VIED
 
Ekonomika: bakalárske, 180 ECTS, PRK 6

Momentálne otvárame Riadenie ľudských zdrojov – Personálny manažment

ďalšie odbory:

Riadenie: bakalárske, 180 ECTS, PRK 6

Verejná správa

Politológia: bakalárske, 180 ECTS, PRK 6

Vnútroštátna a medzinárodná bezpečnosť

Medzinárodné vzťahy

Obchodné právo: bakalár, 180 ECTS, PRK 6

Právo podnikania – verejný sektor

Právo podnikania – súkromný sektor

OBLASŤ HUMANITNÝCH VIED

Filozofia: bakalár, 180 ECTS, PRK 6

Religionistika

Filozofické a etické vzdelávanie

Filológia: BA, 180 ECTS, PRK 6

Obchodná angličtina
Obchodná nemčina

Anglický prekladateľ
Nemecký prekladateľ

Učiteľ angličtiny / nemčiny

OBLASŤ LEKÁRSKYCH VIED A ZDRAVOTNÉ VEDY

Ošetrovateľstvo: bakalár ošetrovateľstva, 180 ECTS, PRK 6

Zdravotné riadenie

Lekárske právo